Welcome to
  Login or Register
::  Home  ::  Downloads  ::  Forums  ::  Account  ::
   
STAFF   
 
DONATE HERE   

 
DJ Schedule   

 
Requests   

 

 
DJ APPLICATION   
 
QUOTE OF THE DAY   
Quote Widget
 
Tazy   

 
Hit Counter   
 

 • http://bigcountryradio.net Forum IndexForum Index  • SearchSearch  • UsergroupsUsergroups  • ProfileEdit your profile  • MembersMembers  • Private MessagesLogin, Check Messages  
 • ArcadeArcade  • RanksRanks  • StaffStaff  • StatisticsStatistics  • Board RulesBoard Rules  • Forum FAQForum FAQ  • Login / LogoutLog in  

Search for at
http://bigcountryradio.net Advanced Search


 
Recent Topics   Next 6 >>  
 Forum   Author   Replies   Last Post 
lombard gorzów Site umilevoko 0 Thu Oct 18, 2018 6:44 pm
umilevoko View latest post
??????? ???????? ? ??? ? ???? ? ????? ????????? Site ambitiousnation 0 Thu Oct 18, 2018 3:41 pm
ambitiousnation View latest post
???????? ?????? ? ????? ??????? Site yqyxeqi 0 Wed Oct 17, 2018 6:54 pm
yqyxeqi View latest post
Vivese Senso Duo forum Site isovymo 0 Wed Oct 17, 2018 12:16 pm
isovymo View latest post
Kinox Site ozyhusujo 0 Tue Oct 16, 2018 2:43 pm
ozyhusujo View latest post
najlepsza kwiaciarnia Site ufuzegy 0 Tue Oct 16, 2018 9:29 am
ufuzegy View latest post

Kompresory t?okowe i ?rubowe

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view   Thank Post    http://bigcountryradio.net Forum Index -> Site
View previous topic :: View next topic  
Author Message
apatizuzo
Joined: Nov 09, 2017
Posts: 0
Location: Bia?a

cyprus.png


Status: Offline
PostPosted: Thu Nov 09, 2017 8:20 pm Post subject: No icon Kompresory t?okowe i ?rubowe Reply with quote

Narz?dzie, którego zadaniem jest podwy?szenie ci?nienia gazu okre?lane jest spr??ark?. Jest niezmiernie du?a ilo?? typów spr??arek, o których nale?a?oby na dodatek oznajmi?, ?e okre?lane s? inaczej mianem kompresorów. W?ród rodzajów spr??arek na szczególn? uwag? z ca?? pewno?ci? zas?uguje spr??arka t?okowa. Jako nowink? nale?y w tym czasie poda? fakt, ?e spr??arka t?okowa jest w zasadzie pierwszym znanym kompresorem. Zatem spr??arki t?okowe oraz spr??arki olejowe a tak?e t?okowe s? najcz??ciej napotykane, a bardziej szczegó?owo rzecz charakteryzuj?c wolno powiedzie?, ?e wyst?puj? w dwojakiej postaci. Mowa tu rzecz oczywista o spr??arkach t?okowych jednostopniowych oraz dwustopniowych. Ju? sama nazwa ukazuje, na czym bazuje ró?nica pomi?dzy wyszczególnionymi rodzajami kompresorów t?okowych. Gra toczy si? w nich mianowicie o ilo?ci, a co za tym idzie ustawienie i przeznaczenie cylindrów. Na zako?czenie mo?na jeszcze do tego wspomnie?, ?e ró?nice w obr?bie prezentowanych powy?ej spr??arek widoczne s? równie? w zagadnieniach odnosz?cych si? do typu smarowania b?d? jego ca?kowitego braku. Ju? na samym pocz?tku nale?y og?osi?, ?e spr??arka t?okowa jest niew?tpliwie jedn? z najstarszych. Poza tym nie powinno by? dla nikogo jakim? szczególnym zaskoczeniem, je?eli zostanie w tym czasie powiedziane, ?e spr??arki tego rodzaju s? aktualnie przewa?nie spotykanymi. Skoro filtry powietrza s? a? tak nies?ychanie legendarne mo?na ryzykowa? stwierdzenie, ?e jest du?o ich typów. I tak w przypadku przedstawianych powy?ej spr??arek wolno mi?dzy innymi dokona? rozró?nienia w zale?no?ci od ilo?ci cylindrów, które s? w nich stosowane do zmiany ci?nienia gazu lub te? jego przemieszczania.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Display posts from previous:
Post new topic  Reply to topic   printer-friendly view   Thank Post http://bigcountryradio.net Forum Index ->  Site Time synchronized with your computer time
Page 1 of 1


 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Powered By: phpBB © 2001 - 2006 phpBB Group
Nuke-Evo Conversion By: Evo-Themez | Chronicles Ported By: nukemods.com

Spambot Killer
Site Map

[News Feed] [Forums Feed] [Downloads Feed] [Web Links Feed] Powered by HTML Purifier[Validate robots.txt]


PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi.
All logos, trademarks and posts in this site are property of their respective owners, all the rest © 2006 by the site owner.
Powered by Nuke Evolution 2.0.7 - Nuke-Evolution Xtreme 2.0 Edition.

[ Page Generation: 3.19 Seconds | Memory Usage: 13.69 MB | DB Queries: 5106 ]

Do Not Click
:: Chronicles style by Jakob Persson :: ReWritten by VirusInc. ::